id line 0878334416

             โทรศัพท์คุณรับข่าวสารได้ทั่วโลก คุณก็สามารถแบ่งปันความประทับใจบันทึกข้อมูลงายๆ ได้ด้วยโทรศัพท์คุณ

ฟรีพื้นที่เขียนเว็บ ฟรีโปรแกรมเขียนเว็บ .com .net .org ใช้งานได้ดี ราคาถูก

วันเด็กแห่งชาติ ๒๕๖๑ รู้คิด รู้เท่าทัน สร้างสวรรค์เทคโนโลยี


     Menu

 


     Side

 

บ้านเรือนเคียงกัน


 

 

บังไฟพญานาค

วันขึ้นสิบห้าค่ำเดือนสิบเอ็ด
ออกพรรษาเสร็จทำบุญหนุนกุศล
พญานาคทอดบันไดให้มงคล
สาธุชนได้สดับรับฟัง

สดับเทศออกพรรษามาถึงค่ำ
เรือไฟนำลงน้ำลอยไปไล่ทุกขัง
เสียงประทัดอัดหูอยู่ปึงปัง
ส่งเสียงดังระฆังฆ้องล่องลอยไกล

พญานาคปรากฏกายภายใต้น้ำ
ยามพลบค่ำคอยดูอยู่ได้ไหม
พญานาคท่านจะเล่นบั้งไฟ
ฉลองชัยที่ได้รับใช้พระศาสดา

วันขึ้นสิบห้าค่ำเดือนสิบเอ็ด
เมื่อแล้วเสร็จธุระมาเถิดหนา
ชมบั้งไฟน้ำสู่ฟ้าเห็นคาตา
พญานาคท่านพาเล่นบั้งไฟ

ต้นกล้า อาราดิน

   

 

 

www.srakaew.tht.in ทะเบียนเลขที่ 3250200456671 บริการเว็บไซต์พร้อมใช้งาน ไอดีไลน์ 0878334416