id line 0878334416

             โทรศัพท์คุณรับข่าวสารได้ทั่วโลก คุณก็สามารถแบ่งปันความประทับใจบันทึกข้อมูลงายๆ ได้ด้วยโทรศัพท์คุณ

ฟรีพื้นที่เขียนเว็บ ฟรีโปรแกรมเขียนเว็บ .com .net .org ใช้งานได้ดี ราคาถูก

วันเด็กแห่งชาติ ๒๕๖๑ รู้คิด รู้เท่าทัน สร้างสวรรค์เทคโนโลยี


     Menu

 


     Side

 

บ้านเรือนเคียงกัน


 

เติมฝันวันที่รอ

๑ ฝันของเธอยิ่งใหญ่ก้าวไกลนัก
เอ่ยทายทักอยากรู้สู่ความฝัน
จึงต่อเติมเสริมแต่งมาแบ่งปัน
จุดหมายนั้นให้ได้ใกล้เข้ามา

๒ สู่ฝั่งฝันหันทิศทางตั้งใจก่อ
จงฝันต่อฉันมารอที่ปลายฟ้า
เห็นทิวเมฆงามงดจรดสายตา
ตะวันจ้าแสงส่องมองเห็นทาง

๓ ฝันเธอคือกำลังใจให้ได้คิด
ฝันอีกนิดเปิดปิดหน่อยอย่าปล่อยห่าง
ฝันของเธอจะได้ไม่จืดจาง
ฝันร่วมสร้างไม่ให้ท้อก่อกำลัง

๔ ฝันไม่ท้อคิดต่อเกิดก่อสุข
ฝันมาปลุกรุกใจให้ได้หวัง
ฝันเป็นจริงไม่นิ่งอยู่เข้าสู่ฝั่ง
ฝันอาจค้างอย่าท้อรีบต่อเติม

๕ จะขอเป็นเศษส่วนหนึ่งถึงฝังฝัน
จะหมายมั่นปั้นแบ่งมาแต่งเสริม
จะอย่างไรอยู่เคียงข้างนางคนเดิม
จะพาเพิ่มพร้อมเพียงเดินเคียงกัน

๖ อุปสรรค์ทายท้าฟ้าท่านเห็น
อุปสรรค์เหมือนเป็นเช่นรั่วกั้น
อุปสรรค์มีคุณค่ากล้าฝ่าฟัน
อุปสรรค์รู้ทันความฝันเรา

๗ สู่ฝังฝันผันเปลี่ยนเป็นพลัง
สู่สิ่งหวังกำลังใจได้หลายเท่า
สู่สำเร็จเพชรน้ำงามสะท้อนเงา
สู่ฝั่งเข้าเจ้าฝันรู้สู่ความจริง

๘ เห็นรอยยิ้มเธอนั้นหวานสดใส
เห็นเนตรในนวลน้องต้องตาหญิง
เห็นสองปรางแจ่มจำรัสหมายแอบอิง
เห็นยอดมิ่งเติมฝันวันที่รอฯ

กล้าต้น อินระดา

 


 

 

 

www.srakaew.tht.in ทะเบียนเลขที่ 3250200456671 บริการเว็บไซต์พร้อมใช้งาน ไอดีไลน์ 0878334416