id line 0878334416

             โทรศัพท์คุณรับข่าวสารได้ทั่วโลก คุณก็สามารถแบ่งปันความประทับใจบันทึกข้อมูลงายๆ ได้ด้วยโทรศัพท์คุณ

ฟรีพื้นที่เขียนเว็บ ฟรีโปรแกรมเขียนเว็บ .com .net .org ใช้งานได้ดี ราคาถูก

วันเด็กแห่งชาติ ๒๕๖๑ รู้คิด รู้เท่าทัน สร้างสวรรค์เทคโนโลยี


     Menu

 


     Side

 

บ้านเรือนเคียงกัน


 

รวมคำขวัญ ประจำจังหวัดต่างๆ Thailand
คำขวัญประจำจังหวัด
ภาคเหนือ

1. จังหวัดกำแพงเพชร คำขวัญ " กรุพระเครื่อง เมืองคนแกร่ง ศิลาแลงใหญ่ กล้วยไข่หวาน
น้ำมันลานกระบือ "
2. จังหวัดเชียงราย คำขวัญ " เหนือสุดแห่งสยาม อร่ามดอยตุง ผดุงวัฒนธรรม รสล้ำข้าวสาร
หอมหวานลิ้นจี่ สตรีโสภา ชาเลิศรส สับปะรดนางแล "
3. จังหวัดเชียงใหม่ คำขวัญ "ดอยสุเทพเป็นศรี ประเพณีเป็นสง่า บุปผชาติล้วนงามตา
นามล้ำค่านครพิงค์ "
4. จังหวัดตาก คำขวัญ " ธรรมชาติน่ายล ภูมิพลเขื่อนใหญ่ พระเจ้าตากเกรียงไกร เมืองไม้และป่างาม"
5. จังหวัดนครสวรรค์ คำขวัญ " เมืองสี่แคว แห่มังกร พักผ่อนบึงบอระเพ็ด ปลารสเด็ดปากน้ำโพ"
6. จังหวัดน่าน คำขวัญ " พระธาตุแช่แห้ง แข่งเรือลือเลื่อง เมืองงาช้างดำ จิตรกรรมวัดภูมินทร์
เสาดินนาน้อย แอ่วดอยภูคา ชิมปลาปากนาย ผ้าลายน้ำไหล มะไฟจีนรสดี ลิ้นจี่ชวนลอง
ส้มสีทองเมืองน่าน"
7. จังหวัดพะเยา คำขวัญ " กว๊านพะเยาแหล่งชีวิต ศักดิ์สิทธิ์พระเจ้าตนหลวง บรงสรวงพ่อขุนงำเมือง
งามลือเลื่องดอยบุษราคัม "
8. จังหวัดพิจิตร คำขวัญ "เมืองชาละวัน แข่งขันเรือยาว ข้าวเจ้าอร่อย ส้มท่าข่อยรสเด็ด
หลวงพ่อเพชรร่วมใจ"
9. จังหวัดพิษณุโลก คำขวัญ " พระพุทธชินราชงามเลิศ ถิ่นกำเนิดนเรศวร สองฝั่งน่านล้วนเรือนแพ
ฉ่ำหวานแท้กล้วยตาก ถ้ำและน้ำตกหลากตระการตา "
10. จังหวัดเพชรบูรณ์ คำขวัญ " เมืองมะขามหวาน อุทยานน้ำหนาว ศรีเทพเมืองเก่า เขาค้ออนุสรณ์
นครพ่อขุนผาเมือง "
11. จังหวัดแพร่ คำขวัญ " หม้อห้อม ไม้สัก ถิ่นรักพระลอ ช่อแฮศรีเมือง ลือเลื่องแพะเมืองผี
คนแพร่นี้ใจงาม "
12. จังหวัดแม่ฮ่องสอน คำขวัญ " หมอกสามฤดู กองมูเสียดฟ้า ป่าเขียวขจี ผู้คนดี ประเพณีงาม
ลือนามถิ่นบัวตอง "
13. จังหวัดลำปาง คำขวัญ " ถ่านหินลือชา รถม้าลือลั่น เครื่องปั้นลือนาม งามพระธาตุลือไกล
ฝึกช้างใช้ลือโลก "
14. จังหวัดลำพูน คำขวัญ "พระธาตุเด่น พระรอดขลัง ลำไยดัง กระเทียมดี ประเพณีงาม
จามเทวีศรีหริภุญไชย"
15. จังหวัดสุโขทัย คำขวัญ " มรดกโลกล้ำเลิศ กำเนิดลายสือไทย เล่นไฟลอยกระทง ดำรงพุทธศาสนา
งามตาผ้าตีนจก สังคโลกทองโบราณ สักการะพแม่ย่าพ่อขุน รุ่งอรุณแห่งความสุข "
16. จังหวัดอุตรดิตถ์ คำขวัญ " เหล็กน้ำพี้ลือเลื่อง เมืองลางสาดหวาน บ้านพิชัยดาบหัก
ถิ่นสักใหญ่ของโลก "
17. จังหวัดอุทัยธานี คำขวัญ " อุทัยธานี เมืองพระชนกจักรี ปลาแรดรสดี ประเพณีเทโว ส้มโอบ้านน้ำตก
มรดกโลกห้วยขาแข้ง แหล่งต้นน้ำสะแกกรัง ตลาดนัดดังโคกระบือ "

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

1. จังหวัดกาฬสินธุ์ คำขวัญ " ฟ้าแดดสงยาง โปงลางเลิศล้ำ วัฒนธรรมภูไท ผ้าไหมแพรวา ผ้าเสวยภูพาน
มหาธารลำปาว ไดโนเสาร์สัตว์โลกล้านปี "
2. จังหวัดขอนแก่น คำขวัญ " พระธาตุขามแก่น เสียงแคนดอกคูณ ศูนย์รวมผ้าไหม ร่วมใจผูกเสี่ยว
เที่ยวขอนแก่นนครใหญ่ ไดโนเสาร์ลือก้อง เหรียญทองมวยโอลิมปิก "
3. จังหวัดชัยภูม ิคำขวัญ "ชัยภูมิ..ทิวทัศน์สวย รวยป่าไม้ มีช้างหลาย ดอกไม้งาม ลือนามวีรบุรุษ
สุดยอดผ้าไหม พระใหญ่ทวาราวดี "
4. จังหวัดนครพนม คำขวัญ " พระธาตุพนมล้ำค่า วัฒนธรรมหลากหลาย เรณูผู้ไท เรือไทยโสภา งามตาฝั่งโขง"
5. จังหวัดนครราชสีมา คำขวัญ " เมืองหญิงกล้า ผ้าไหมดี หมี่โคราช ปราสาทหิน ดินด่านเกวียน"
6. จังหวัดบุรีรัมย์ คำขวัญ " เมืองปราสาทหิน ถิ่นภูเขาไฟ ผ้าไหมสวย รวยวัฒนธรรม "
7. จังหวัดมหาสารคาม คำขวัญ " พุทธมณฑลอีสาน ถิ่นฐานอารยธรรม ผ้าไหมล้ำเลอค่า ตักศิลานคร "
8. จังหวัดมุกดาหาร คำขวัญ " หอแก้วสูงเสียดฟ้า ผาเทิบแก่งกะเบา แปดเผ่ากลองโบราณ ตำนานลำพญา
ตระการตาชายโขง เชื่อมโยงอินโดจีน "
9. จังหวัดยโสธรคำขวัญ " เมืองประชาธิปไตย บั้งไฟโก้ แตงโมหวาน หมอนขวานผ้าขิด
แหล่งผลิตข้าวหอมมะลิ "
10. จังหวัดร้อยเอ็ด คำขวัญ " ร้อยเอ็ดเพชรอีสาน พลาญชัยบึงงาม เรืองนามพระสูงใหญ่ ผ้าไหมชั้นดี
สตรีโสภา ทุ่งกุลาสดใส งานใหญ่บุญผะเหวต "
11. จังหวัดเลย คำขวัญ " เมืองแห่งทะเลภูเขา สุดหนาวในสยาม ดอกไม้งามสามฤดู "
12. จังหวัดศรีสะเกษ คำขวัญ " แดนปราสาทขอม หอมกระเทียมดี มีสวนสมเด็จ เขตดงลำดวน
หลากล้วนวัฒนธรรม เลิศล้ำสามัคคี "
13. จังหวัดสกลนคร คำขวัญ " พระธาตุเชิงชุมคู่บ้าน พระตำหนักภูพานคู่เมือง งามลือเลื่องหนองหาร
แลตระการปราสาทผึ้ง สวยสุดซึ้งสาวภูไท ถิ่นมั่นในพุทธรรม "
14. จังหวัดสุรินทร์ คำขวัญ " สุรินทร์ถิ่นช้างใหญ่ ผ้าไหมดี มากมีปราสาท ผักกาดหวาน ข้าวสารหอม
พร้อมวัฒนธรรม "
15. จังหวัดหนองคาย คำขวัญ " วีรกรรมปราบฮ่อ หลวงพ่อพระใส สะพานไทย-ลาว "
16. จังหวัดหนองบัวลำภู คำขวัญ " ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อุทยานแห่งชาติภูเก้า ภูพานดำ
แผ่นดินธรรมปู่ขาว เด่นสกาวถ้ำเอราวัณ นครเขื่อนขันธ์กาบแก้วบัวบาน "
17. จังหวัดอุดรธานี คำขวัญ " น้ำตกจากสันภูพาน อุทยานแห่งธรรมะ อารยธรรมห้าพันปี ธานีผ้าหมี่ขิด
แดนเนรมิตหนองประจักษ์ เลิศลักษณ์กล้วยไม้หอมอุดรชันไฌน์"
18. จังหวัดอุบลราชธานี คำขวัญ " เมืองดอกบัวงาม แม่น้ำสองสี มีปลาแซบหลาย หาดทรายแก่งหิน
ถิ่นไทยนักปราชญ์ ทวยราษฎร์ใฝ่ธรรม งามล้ำเทียนพรรษา ผาแต้มก่อนประวัติศาสตร์ "
19. จังหวัดอำนาจเจริญ คำขวัญ " พระมงคลมิ่งเมือง แหล่งรุ่งเรืองเจ็ดลุ่มน้ำ
งามล้ำถ้ำศักดิ์สิทธิ์ เทพนิมิตรพระเหล่า เกาะแก่งเขาแสนสวย เลอค่าด้วยผ้าไหม ราษฎร์เลื่อมใสใฝ่ธรรม"

ภาคกลาง

1. จังหวัดกาญจนบุรี คำขวัญ " แคว้นโบราณ ด่านเจดีย์ มณีเมืองกาญจน์ สะพานข้ามแม่น้ำแคว
แหล่งแร่น้ำตก "
2. จังหวัดจันทบุร ีคำขวัญ " น้ำตกลือเลื่อง เมืองผลไม้ พริกไทยพันธุ์ดี อัญมณีมากเหลือ
เสื่อจันทบูร สมบูรณ์ธรรมชาติ สมเด็จพระเจ้าตากสินกู้ชาติ รวมญาติที่จันทบุรี "
3. จังหวัดฉะเชิงเทรา คำขวัญ "เมืองธรรมะ พระศักดิ์สิทธิ์ ชิดเมืองหลวง มะม่วงหวาน ข้าวสารขาว
มะพร้าวหอม "
4. จังหวัดชลบุรี คำขวัญ " ทะเลงาม ข้าวหลามอร่อย อ้อยหวาน จักสานดี ประเพณีวิ่งควาย "
5. จังหวัดชัยนาท คำขวัญ " หลวงปู่ศุขลือชา เขื่อนเจ้าพระยาลือชื่อ นามระบือสวนนก
ส้มโอดกขาวแตงกวา "
6. จังหวัดตราด คำขวัญ " เมืองเกาะครึ่งร้อย พลอยแดงค่าล้ำ ระกำแสนหวาน หลังอานหมาดี
ยุทธนาวีเกาะช้าง สุดทางบูรพา "
7. จังหวัดนครนายก คำขวัญ " นครนายก...เมืองในฝันที่ใกล้กรุง ภูเขางาม น้ำตกสวย รวยธรรมชาติ
ปราศจากมลพิษ "
8. จังหวัดนครปฐม คำขวัญ " ส้มโอหวาน ข้าวสารขาว ลูกสาวสวย ข้าวหลามอร่อย "
9. จังหวัดนนทบุรี คำขวัญ " พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา
วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ "
10. จังหวัดปทุมธานี คำขวัญ " เมืองกุ้งเต้น ก๋วยเตี๋ยวเรือ ส้มเขียวหวาน ลอนตาลสด "
11. จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ คำขวัญ " สับปะรดหวาน น้ำตาลขาว มะพร้าวหอม น้ำผึ้งเดือนห้า
น้ำปลากลมกล่อม น้ำทะเลใส น้ำใจโอบอ้อมอารี "
12. จังหวัดปราจีนบุรี คำขวัญ " ศรีมหาโพธิ์คู่บ้าน ไผ่ตงหวานคู่เมือง ผลไม้ลือเลื่อง
เขตเมืองทวาราวดี "
13. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา คำขวัญ " ราชธานีเก่า อู่ข้าวอู่น้ำ เลิศล้ำกานท์กวี คนดีศรีอยุธยา"
14. จังหวัดเพชรบุรี คำขวัญ " เขาวังคู่ ขนมหวาน เมืองพระ เลิศล้ำศิลปะ แดนธรรมะ ทะเลงาม "
15. จังหวัดระยอง คำขวัญ " ผลไม้รสล้ำ อุตสาหกรรมก้าวหน้า น้ำปลารสเด็ด เกาะเสม็ดสวยหรู
สุนทรภู่กวีเอก"
16. จังหวัดราชบุรี คำขวัญ " คนสวยโพธาราม คนงามบ้านโป่ง เมืองโอ่งมังกร วัดขนอนหนังใหญ่
ตื่นใจถ้ำงาม ตลาดน้ำดำเนินฯ เพลินค้างคาวร้อยล้าน ย่านยี่สกปลาดี "
17. จังหวัดลพบุรี คำขวัญ " วังนารายณ์คู่บ้าน ศาลพระกาฬคู่เมือง ปรางค์สามยอดลือเลื่อง
เมืองแห่งดินสอพอง แผ่นดินทองสมเด็จพระนารายณ์ "
18. จังหวัดสมุทรปราการ คำขวัญ " ป้อมยุทธนาวี พระเจดีย์กลางน้ำ ฟาร์มจระเข้ใหญ่
งามวิไลเมืองโบราณ สงกรานต์พระประแดง ปลาสลิดแห้งรสดี ประเพณีรับบัว ครบถ้วนทั่วอุตสาหกรรม "
19. จังหวัดสมุทรสงคราม คำขวัญ " เมืองหอยหลอด ยอดลิ้นจี่ มีอุทยาน ร.2 แม่กลองไหลผ่าน
นมัสการหลวงพ่อบ้านแหลม "
20. จังหวัดสมุทรสาคร คำขวัญ " เมืองประมง ดงโรงงาน ลานเกษตร เขตประวัติศาสตร์ "
21. จังหวัดสระบุร ีคำขวัญ " พระพุทธบาทลือนาม แหล่งน้ำอุดม นมเนื้อมากมาย หลากหลายโรงงาน
ถิ่นข้าวสารพันธุ์ดี มีมะม่วงรสเลิศ งามบรรเจิดธรรมชาติ "
22. จังหวัดสิงห์บุรี คำขวัญ " ถิ่นวีรชนคนกล้า คู่หล้าพระนอน นามกระฉ่อนปลาแม่ลา
ย่านการค้าภาคกลาง "
23. จังหวัดสุพรรณบุรี คำขวัญ " สุพรรณบุรี ยุทธหัตถี วรรณคดีขึ้นชื่อ เลื่องลือพระเครื่อง
รุ่งเรืองเกษตรกรรม สูงล้ำประวัติศาสตร์ แหล่งปราชญ์ศิลปิน ภาษาถิ่นชวนฟัง "
24. จังหวัดสระแก้ว คำขวัญ " ป่างาม น้ำตกสวย มากด้วยรอยอารยธรรมโบราณ ย่านการค้าไทย-เขมร"
25. จังหวัดอ่างทอง คำขวัญ " พระนอนองค์ใหญ่ วีระไทยใจกล้า ตุ๊กตาชาววัง โด่งดังจักสาน
ถิ่นฐานทำกลอง "

ภาคใต้

1. จังหวัดกระบี่ คำขวัญ " กระบี่เมืองน่าอยู่ ผู้คนน่ารัก "
2. จังหวัดชุมพร คำขวัญ " ประตูสู่ภาคใต้ ไหว้เสด็จในกรม ชมไร่กาแฟ แลหาดทรายรี ดีกล้วยเล็บมือ
ขึ้นชื่อรังนก "
3. จังหวัดตรัง คำขวัญ " เมืองพระยารัษฎา ชาวประชาใจกว้าง หมูย่างรสเลิศ ถิ่นกำเนิดยางพารา
เด่นสง่าดอกศรีตรัง ปะการังใต้ทะเล เสน่ห์หาดทรายงาม น้ำตกสวยตระการตา "
4. จังหวัดนครศรีธรรมราช คำขวัญ " เราชาวนครอยู่เมืองพระ มั่นในสัจจะศีลธรรม
กอปรกรรมดีมีมานะพากเพียร ไม่เบียดเบียนทำอันตรายผู้ใด "
5. จังหวัดนราธิวาส คำขวัญ " ทักษิณราชตำหนัก ชนรักศาสนา นราทัศน์เพลินตา บาโจตรึงใจ
แหล่งใหญ่แร่ทอง ลองกองหอมหวาน "
6. จังหวัดปัตตาน ีคำขวัญ " บูดูสะอาด หาดทรายสวย รวยน้ำตก นกเขาดี ลูกหยีอร่อย หอยแครงสด"
7. จังหวัดพังงา คำขวัญ " แร่หมื่นล้าน บ้านกลางน้ำ ถ้ำงามตา ภูผาแปลก แมกไม้จำปูน
บริบูรณ์ด้วยทรัพยากร "
8. จังหวัดพัทลุง คำขวัญ " เมืองหนังโนราห์ อู่นาข้าว พราวน้ำตก แหล่งนกน้ำ ทะเลสาบเขาอกทะลุ
น้ำพุร้อน "
9. จังหวัดภูเก็ต คำขวัญ " ไข่มุกอันดามัน สวรรค์เมืองใต้ หาดทรายสีทอง สองวีรสตรี
บารมีหลวงพ่อแช่ม "
10. จังหวัดยะลา คำขวัญ " ใต้สุดสยาม เมืองงามชายแดน "
11. จังหวัดระนอง คำขวัญ " คอคอดกระ ภูเขาหญ้า กาหยูหวาน ธารน้ำแร่ มุกแท้เมืองระนอง "
12. จังหวัดสงขล าคำขวัญ " นกน้ำเพลินตา สมิหลาเพลินใจ เมืองใหญ่สองทะเล เสน่ห์สะพานติณ
ถิ่นธุรกิจแดนใต้ "
13. จังหวัดสตูล คำขวัญ " สตูล สงบ สะอาด ธรรมชาติบริสุทธิ์ "
14. จังหวัดสุราษฎร์ธานี คำขวัญ " เมืองร้อยเกาะ เงาะอร่อย หอยใหญ่ ไข่แดง แหล่งธรรมะ "


 

 

 

www.srakaew.tht.in ทะเบียนเลขที่ 3250200456671 บริการเว็บไซต์พร้อมใช้งาน ไอดีไลน์ 0878334416